Tips

Tips voor ouders en leerkrachten
Op welke wijze kunnen kinderen gestimuleerd worden om te lezen? Drie elementen zijn hierbij van
belang:
• het leesklimaat dat op school èn thuis heerst
• de tijd die ervoor wordt uitgetrokken
• het aanbod waaruit kinderen kunnen kiezen.

Bij alle drie kunnen zowel ouders als leerkrachten een rol spelen!
1. Elke dag minimaal 10 minuten voorlezen, tot en met groep 8
Voorlezen is heel belangrijk voor kinderen die zelf nauwelijks lezen, omdat het kind daarbij
ongemerkt aan zijn of haar taalontwikkeling werkt. De woordenschat wordt uitgebreid. Het kind leert
zich verplaatsen in andere personen en in onbekende situaties. Het kind ontdekt dat boeken (en lezen) leuk zijn.
2. Samen lezen
De ouder leest het begin van een boek, totdat het kind goed in het verhaal zit en nieuwsgierig is naar
de afloop. Doordat de structuur van het verhaal het kind dan duidelijk is, zal het meestal in staat zijn
het boek zelf uit te lezen.
Kies hiervoor uitsluitend boeken die het kind leuk vindt. Vindt het kind het boek bij nader inzien toch
niet leuk, dan niet verder lezen, maar een ander boek kiezen.
3. Thuis een leessfeer creëren
Hoe doe je dat? Lezen in aanwezigheid van het kind. Reageren op wat je leest. Laten zien dat lezen
iets met je doet en dat je dat leuk vindt. Hierbij hoeft het niet alleen te gaan om boeken. Ook kranten
of tijdschriften zijn hiervoor geschikt. Neem uw kinderen ook eens mee naar de bibliotheek. Lees hen
voor…
4. Abonnement op een populair jeugdtijdschrift
Waar loopt u kind warm voor? Waar is het in geïnteresseerd? Denk bijvoorbeeld aan:
• Donald Duck: goede letter, weinig tekst, korte verhalen en leuk
• Penny: voor paardengekke meisjes
• Tina: voor meisjes
• Zo zit dat: voor kinderen die alles willen weten
5. Series lezen
Probeer het kind te interesseren voor een boek uit een serie. Als het kind het boek leuk vindt, wil het
ook andere delen uit de serie lezen.
6. Dagelijks 15 minuten samen lezen oefenen
Volg hierbij de volgende methode:
1. Neem een boek dat een AVI-niveau hoger is dan het kind normaal leest.
2. Lees een stuk voor. Het kind leest in zichzelf mee. Begin met een bladzijde tekst.
3. Daarna leest het kind zelf de tekst voor. Laat het kind niet hakkelen, maar zeg het de
moeilijke woorden voor. Gaat het niet goed: neem dan een korter stuk.
Het kind blijft leesplezier houden, omdat het vlot door kan lezen.

Kijk ook eens op www.leesplein.nl