Werkwijze

Aanmelden
U kunt bellen of mailen naar de praktijk om een afspraak te maken
( zie contact pagina ). Als we niet bereikbaar zijn kunt u een voicemailbericht achterlaten.

Afmelden
Als u om dringende redenen verhinderd bent, moet u zich 24 uur van tevoren afmelden en een nieuwe afspraak maken. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Het afmelden kan persoonlijk, telefonisch, per mail of via WhatsApp.
Bij plotselinge ziekte van degene die in behandeling is, moet u op dezelfde dag voor 8:30 uur ’s ochtends de afspraak afzeggen, eventueel door de voicemail in te spreken.
Zegt u de afspraak niet op tijd af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Therapie
Aanmelding
U meldt uw zelf of uw kind aan via telefoon of e-mail. De persoonlijke gegevens worden genoteerd en er wordt, zo snel mogelijk, een eerste afspraak gemaakt. Alle afspraken duren maximaal 30 minuten.
Intake
De eerste afspraak is een intakegesprek. De administratieve gegevens worden genoteerd en de klachten of reden van verwijzing worden besproken. In dit gesprek wordt de hulpvraag verder met u besproken en kunt u aangeven wat u van logopedie verwacht. Er wordt een behandelovereenkomst aan u overhandigd.
Onderzoek
In de periode na het intakegesprek wordt er onderzoek gedaan. Afhankelijk van de aard van de hulpvraag zijn hier één of meerdere afspraken voor nodig.
Behandeling
Naar aanleiding van het onderzoek en uw hulpvraag wordt er een (voorlopige) diagnose gesteld. U krijgt informatie over het verloop van de behandeling: de verwachte duur en behandelfrequentie. Voor het slagen van de behandeling is het van groot belang, dat dit ritme niet wordt verstoord. Probeer dus altijd uw afspraak na te komen. Gezamenlijk wordt de doelstelling bepaald en evt. weergegeven in een behandelplan.
Evaluatie
Regelmatig wordt met u de behandeling geëvalueerd.
Einde behandeling
De behandeling wordt beëindigd als de behandeldoelen behaald zijn, of als de hulpvraag niet (meer) aanwezig is, of als er onvoldoende vooruitgang is door onvoldoende oefenen, of als logopedie niet de aangewezen therapievorm blijkt te zijn om de hulpvraag te kunnen beantwoorden.

Openingstijden
De behandeltijden zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 8:30 tot 18:00 uur. Op dinsdag en donderdag van 8:30 tot 21:00 uur.
In overleg is het mogelijk om een behandeling buiten de reguliere openingstijden in te plannen.

Meenemen naar de eerste afspraak
– Verwijsbrief van de (huis-) arts
– Identiteitsbewijs
– Pasje van uw verzekeringsmaatschappij of registratiebewijs
– Andere belangrijke gegevens/ onderzoeksresultaten

Wachttijd
We proberen u zo snel mogelijk in te plannen. De wachttijd is meestal kort, maar afhankelijk van de dagen die u beschikbaar bent.