Samenwerking

Actief samenwerken met andere disciplines vinden we erg belangrijk. Door samen kennis te delen en te overleggen kan er betere zorg geboden worden en kunt u beter en efficiënter geholpen worden.

Wij werken o.a. samen met:

 • Uzelf (client en/of ouders)
 • Huisartsen, orthodontisten, tandartsen, KNO-artsen, neurologen en andere medische disciplines
 • Leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers van de basisscholen
 • Consultatiebureau
 • Pedagogisch begeleiders en leidsters van kinderdagverblijven/peuterspeelzalen
 • Ambulante begeleiders vanuit het speciaal basisonderwijs
 • Audiologisch Centrum Brabant
 • Adelante
 • Praktijk Barend Spijkers
 • Kentalis
 • Stichting MEE
 • Remedial teachingpraktijk “stapvoorstapvooruit” van Eveline Röhrig en Véronique van der Struijk
 • Psychologiepraktijk “De Roos” van Roos van Hoenselaar, gevestigd te Boslaan 4a Son
 • Diëtetiek Mohr, gevestigd te Boslaan 4a Son

We hebben een samenwerkingsverband met  kindertherapeuten:
“Kinderparaplu-Son en Breugel”, waarin we samenwerken met kinderfysiotherapeuten, een lichaamsgerichte therapeut, ergotherapeuten en orthopedagogen.
Zie: www.kinderparaplu-sonenbreugel.nl

Samenwerkingsverband Dyslexie:
We hebben een samenwerkingsovereenkomst met Adelante en Praktijk-Barend Spijkers. Na onderzoek en diagnose bij Adelante of bij praktijk Barend Spijkers  worden wij, als dyslexietherapeuten, ingezet voor het behandeltraject.