Logopedie

De logopedist houdt zich bezig met alle aspecten van de communicatie. Wij behandelen stoornissen van mondfuncties, adem en stem, spraak, taal en gehoor, die van organische, functionele of neurologische aard zijn.

Waarom komen kinderen bij logopedie?
Enkele voorbeelden van de problemen waarmee kinderen bij ons komen:

 • Te laat of niet praten
 • Slechte verstaanbaarheid
 • Articulatiestoornissen
 • Verstoorde luisterfunctie/ gehoorproblematiek/ auditieve verwerkingsproblemen
 • Taal(ontwikkeling)stoornissen
 • Stotteren
 • Broddelen
 • Afwijkende mondgewoonten/ duim- of vingerzuigen
 • Afwijkend slikken
 • Mondademen
 • Tweede taalverwerving
 • Problemen rond schisis (lip/kaak/ gehemeltespleet)
 • Problemen met ademhaling of stem
 • Dyslexie

Waarvoor komen volwassen bij logopedie?
Wij behandelen volwassenen van jong tot ouder o.a. voor de volgende logopedische
stoornissen:

 • Articulatiestoornissen
 • Stemproblemen
 • Afwijkend slikken
 • Hyperventilatie
 • Hoorproblemen
 • Stoornissen na een beroerte
 • Stoornissen bij (progressieve) ziektes / ziektebeelden